SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Członków
 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 Zgłoszenie Kandydata w wyborach na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
 Lista kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej


Sprawozdania organów Spółdzielni

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2020
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2021
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022

 Infozmacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za rok 2019
 Infozmacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za rok 2020
 Infozmacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za rok 2021
 Infozmacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za rok 2022

 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2019
 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2020
 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2021
 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2022


Materiały finansowe

 Rozlicznie środków funduszu remontowego za 2019 r
 Rozlicznie środków funduszu remontowego za 2020 r
 Rozlicznie środków funduszu remontowego za 2021 r
 Rozlicznie środków funduszu remontowego za 2022 r

 Środki finansowe wodomierze za 2019 r.
 Środki finansowe wodomierze za 2020 r.
 Środki finansowe wodomierze za 2021 r.
 Środki finansowe wodomierze za 2022 r.

 Plan remontów 2023 r.


Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków

 Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2019 r.


Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
podzielonego na części obradującego w dniach: 05, 06, 12 i 13 czerwca 2023 roku

 Uchwała nr 1/19/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
 Uchwała nr 1/20/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
 Uchwała nr 1/21/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
 Uchwała nr 1/22/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni

 Uchwała nr 2/19/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni.
 Uchwała nr 2/20/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni.
 Uchwała nr 2/21/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni.
 Uchwała nr 2/22/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni.

 Uchwała nr 3/23 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu.
 Uchwała nr 4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa-Głównej Księgowej Dorocie Strzeleckiej.

 Uchwała nr 5/23 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów.Protokoły z Walnego Zgromadzenia Członków

 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 5 czerwca 2023 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 6 czerwca 2023 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 12 czerwca 2023 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 13 czerwca 2023 r.


Protokół z obrad Kolegium Spółdzielni

 Protokół z obrad Kolegium Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” w Łodzi z dnia 16 czerwca 2023 r.
 Załącznik nr 1 do Protokołu z obrad Kolegium Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” w Łodzi
 Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Kolegium Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” w Łodzi


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]