SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Członków
 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków


Sprawozdania organów Spółdzielni

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni
 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni


Materiały finansowe

 Stan środków funduszu remontowego na 1.01.2019
 Stan środków funduszu remontowego na 31.12.2019
 Stan środków na wymianę ciepłomierzy
 Stan środków na wymianę wodomierzy
 Informacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za 2018 r


Plany remontów

 Wykonanie planu remontów 2018 r.
 Plan remontów 2019 r.


Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków

 Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2018 r.


Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
podzielonego na części obradującego w dniach: 21, 23, 28 i 30 maja 2019 roku

 Uchwała nr 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
 Uchwała nr 2/19 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni
 Uchwała nr 3/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 Uchwała nr 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
 Uchwała nr 5/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów.


Protokoły Walnego Zgromadzenia Członków 2019

 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 21 maja 2019 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 23 maja 2019 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 28 maja 2018 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 30 maja 2018 r.


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]